Resultaten afstudeeronderzoek Webhostingbehoeften

Als student Commerciële Economie aan de Hogeschool Leiden ben ik de afgelopen maanden druk bezig geweest met mijn afstudeeronderzoek bij Hensel Hosting. Het onderzoek heeft zich gefocust op de behoeften van webdesigners. In deze blog laat ik zien welke interessante resultaten uit het onderzoek komen tezamen met de nodige uitleg. Zo wordt onder andere een uitleg gegeven over de begrippen DNSSEC en IPv6, omdat bleek dat veel webdesigners nog niet met deze termen bekend zijn.

DNSSEC en IPv6

Een onderdeel van de vragenlijst was innovatie en daarom is ervoor gekozen om DNSSEC en IPv6 als huidige ontwikkelingen in de hostingbranche, voor te leggen aan webdesigners. Wat opviel is dat webdesigners met een eigen server meer geneigd zijn de vraag te beantwoorden met belangrijk of heel belangrijk op een vijfpuntsschaal in tegenstelling tot webdesigners zonder eigen server.

Webdesigners weet niet

Daarnaast viel ook op dat veel webdesigners niet weten wat DNSSEC en IPv6 inhouden. Daarom leg ik even in het kort uit wat deze ontwikkelingen betekenen. DNSSEC staat voor Domain Name Server Security Extensions en vormt daarmee een extra beveiliging op het bestaande DNS-protocol die door iedereen wordt gebruikt. Met deze beveiliging heeft de gebruiker geen last van cache poisoning en aanvallen van onbekenden. Echter biedt het geen oplossing voor typosquatting (misbruik door het fout intypen van een websiteadres) en populaire vormen van phishing (e-mails die afkomstig lijken te zijn van bijvoorbeeld banken).

IPv6 is de nieuwe versie van IP-adressen en is een upgrade van de nu gebruikte IPv4 adressen, die in 1980 is ontwikkeld met in totaal 3,7 miljard unieke adressen. Toentertijd werd geen rekening gehouden met de enorme ontwikkelingen die het internet de laatste paar jaar heeft gemaakt. Daarom is upgrade naar IPv6 noodzakelijk, omdat IPv4 adressen opraken. Zo kondigde RIPE NCC, het regionale internet register voor Europa, Midden-Oosten en delen van Centraal-Afrika aan, dat op 14 september 2012 het laatste blok van IPv4 adressen was weggegeven. Bij andere organisaties valt eenzelfde ontwikkeling te zien en daarom is het een kwestie van tijd voordat iedereen overgaat op de nieuwe IPv6 IP-adressen. Visueel gezien is dit: 192.0.2.235 een IPv4 adres en dit: 2001:0db8:85a3:0042:1000:8a2e:0370:7334 is een IPv6 adres. Hierdoor is het aantal unieke IPv6 adressen gigantisch en daardoor kunnen wij voor een hele lange tijd gebruikmaken van deze nieuwe versie.

Loyaliteit en testimonials

Een ander verband werd gevonden tussen de loyaliteit en testimonials. Zo valt op dat loyale klanten positiever reageren op testimonials die op de website van de hostingprovider staan. Niet loyale klanten reageren dan weer positiever op reviews van vergelijkingssites en fora. Hierdoor lijkt vertrouwen een belangrijke rol te spelen onder loyale en niet loyale klanten. Niet loyale respondenten hebben tijdens het zoeken naar informatie nog geen vertrouwen in een hostingprovider en gebruiken daarom een externe bron ter validatie.

De loyaliteit van de respondent is gemeten met de vraag: Hoe waarschijnlijk is het (op een schaal van één tot tien) dat u uw huidige hostingprovider aanbeveelt aan vrienden of familie? Tegelijkertijd is in de vragenlijst gesteld hoe belangrijk de respondent de aanbeveling van vrienden of familie vindt. Hieruit blijkt dat niet loyale respondenten de aanbeveling van vrienden of familie belangrijker vinden dan loyale respondenten. Dit terwijl loyale respondenten wel graag aanbeveling aan vrienden of familie geven.

Het verschil in bedrijfsgrootte

De eerste vraag in het onderzoek stelde de bedrijfsgrootte van de respondent vast. Hierdoor ontstonden kleine bedrijven (één persoon), middelgrote bedrijven (twee tot vijf personen) en grote bedrijven (zes of meer personen). Tussen deze drie categorieën waren enkele interessante verschillen gevonden. Zo gaven kleine bedrijven aan dat de blog en nieuwsbrief belangrijk zijn, waarbij grote bedrijven dan weer aangaven dit onbelangrijk te vinden. Grote bedrijven voelden zich meer getrokken tot een vast aanspreekpunt, wat dan weer onbelangrijk was voor kleine bedrijven.

SSL certificaten

SSL (Secure Sockets Layer) certificaten vormen een extra beveiliging in het uitwisselen van betaling- en persoonsgegevens. Hierdoor zijn de SSL certificaten belangrijk voor onder andere webwinkels en voor grote bedrijven en multinationals, mede omdat het ook vertrouwen kan oproepen bij bezoekers van de website. Daarom is onderzocht of de respondenten hier net zo over denken. Hiervoor werd eerst per respondent gekeken of hij/zij webwinkels en/of websites maakt voor grote bedrijven en met dit antwoord werden de respondenten onderverdeeld in vier kwadranten: makers van beide types sites, webwinkels, websites voor grote bedrijven of geen van beide.

Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat 77% van de respondenten die beide sites maken, SSL certificaten als belangrijk zien, gevolgd door 75% uit de groep die websites maken voor grote bedrijven. Verder zeggen 54% van repondenten uit de groep die webwinkels maken het belangrijk te vinden, met als laatste 50% uit de groep die geen van beide maakt. Uit deze resultaten blijkt dus dat SSL certificaten met name belangrijk zijn voor webdesigners uit de onderzoeksgroep die websites voor grote bedrijven maken en in mindere mate voor designers van webshops.

– Mike Witteman