Wijzigingen in procedures .nl-domeinnamen

Wijzigingen in procedures .nl-domeinnamen

De registratie van .nl-domeinnamen door SIDN, de .nl-registry, gebeurt via het zogeheten ‘Domeinregistratiesysteem’ (DRS). Op 17 maart 2010 heeft SIDN een nieuwe versie van het systeem in gebruik genomen. Alhoewel dit met name impact heeft voor de registrars van SIDN (de partijen via wie u domeinnamen kunt registreren) zal ook u, als houder van een .nl-domeinnaam, wat gaan merken van de veranderingen. Er worden namelijk een aantal wijzigingen doorgevoerd die het u, als houder van een domeinnaam, makkelijker maken en die u beter beschermen.

Geen formulieren meer

Met de invoer van het nieuwe systeem vervalt de verplichting om bij het doorvoeren van wijzigingen voor uw domeinnaam een getekend formulier in te dienen bij uw registrar. Denk hierbij aan het verhuizen van een domeinnaam naar een andere registrar, het overdragen van de naam aan iemand anders of het opheffen van uw domeinnaam. Deze mutaties kunnen straks eenvoudiger en sneller worden doorgevoerd.

Veranderen van registrar (‘verhuizen’)

De belangrijkste wijziging die de implementatie van het nieuwe registratiesysteem met zich meebrengt is de nieuwe verhuisprocedure. Met andere woorden, de wijze waarop u het beheer van uw domeinnaam (en bijvoorbeeld de hosting van uw website) kunt overbrengen naar een andere registrar.

Oude situatie

In de oude situatie begint u, als u heeft besloten uw domeinnaam te willen verhuizen naar een andere registrar, met het kiezen van een nieuwe registrar. Vervolgens informeert u uw huidige registrar dat u van plan bent uw domeinnaam te verhuizen en naar welke registrar. Uw nieuwe registrar verstrekt u een verhuisformulier, wat u ingevuld retourneert. Daarna dient er een nieuwe registratieovereenkomst gesloten te worden met SIDN. Tenslotte bevestigd SIDN de aanvraag aan u en de betrokken registrars.

Nieuwe situatie

Vanaf 17 maart registreert SIDN bij iedere domeinnaam een token. Dit token is een authorisatiecode en bestaat uit een willekeurige tekenreeks die is vastgelegd bij een domeinnaam en wordt gebruikt om een verhuizing van een .nl domeinnaam te valideren. De verhuisprocedure doorloopt dan de volgende stappen:
U vraagt bij uw huidige registrar het token op en geeft dit door aan de door u gekozen nieuwe registrar met het verzoek de domeinnaam te verhuizen. De nieuwe registrar geeft de verhuizing door aan SIDN en valideert deze met uw token. SIDN bevestigt de ontvangst van de verhuisaanvraag per e-mail aan u en de betrokken registrars. De verhuizing wordt na maximaal vijf dagen doorgevoerd.
Binnen die vijf dagen kan de nieuwe registrar de verhuizing annuleren, of de oude registrar kan de verhuizing al eerder accorderen. Dit laatste heeft tot gevolg dat de verhuizing sneller wordt doorgevoerd.

Bijzondere situaties

In uitzonderlijke gevallen kan een van de volgende situaties optreden bij de verhuizing van uw domeinnaam:
Uw huidige registrar verstrekt het token niet Als uw huidige registrar het token niet aan u verstrekt, kunt u dit aangeven bij de nieuwe registrar. Hij kan u in eerste instantie een standaardtekst leveren waarmee u de huidige registrar kunt sommeren alsnog het token te verstrekken. Indien dit niet het gewenste resultaat heeft, kan hij bijvoorbeeld zelf contact opnemen met de huidige registrar en hem verzoeken alsnog het token te verstrekken. In het uiterste geval kan de nieuwe registrar de situatie melden aan SIDN. Wij beoordelen de aanvraag en verzorgen, indien het niet anders kan, zelf de tokenverstrekking. Tegen de betreffende registrar zullen dan maatregelen worden genomen.

Nieuwe registrar annuleert verhuizing

Binnen de vijf dagen wachttijd heeft de nieuwe registrar de mogelijkheid de verhuizing te annuleren(de wachttijd wordt bekort als de oude registrar de verhuizing al eerder accordeert). Hij kan dat in uw opdracht doen als u, als houder van de domeinnaam, om wat voor reden dan ook de verhuizing van de domeinnaam alsnog niet door wilt laten gaan. Hij kan dit echter ook op eigen initiatief doen als hij om wat voor reden dan ook besluit uw domeinnaam niet onder zijn beheer te willen hebben. Bijvoorbeeld wanneer u het niet eens kunt worden over de prijs. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de verhuisprocedure neemt u dan contact met ons op.