Waar gaat de nieuwe Brave Browser over?

Waar gaat de nieuwe Brave Browser over?

Om uit te vinden waarom de Brave Browser steeds populairder is geworden voor gebruikers, hebben we dat voor je uitgezocht. Dit is wat je moet weten om te beslissen of Brave iets voor jou is.

Wat Brave browser onder andere bijzonder maakt is zijn snelheid en de privacybescherming die het biedt aan gebruikers, beide als gevolg van zijn agressieve reclameblokkeringsstrategie. De browser is gebouwd om advertenties en website trackers te blokkeren en biedt een manier voor gebruikers om bijdragen te sturen in de vorm van Basic Attention Tokens (BAT) naar websites en contentmakers. Dit is optioneel, maar een leuke manier om “dank je wel” te zeggen tegen de websites die je leuk vindt. U kunt ook (optioneel) BAT verdienen door advertenties te bekijken die niet op de pagina staan, maar die binnenkomen als een browserwaarschuwing.  

Het bedrijf heeft ook gezworen dat het geen gebruikersgegevens op zijn servers opslaat en zal dat ook niet doen. “We houden gebruikersgegevens standaard uit onze Brave Vault”, schreef Eich in zijn inaugurele post in 2016. “Het is beter voor u en ons dat we geen van uw gegevens opslaan zonder uw toestemming.”  

Daarnaast is de Brave browser gebaseerd op chromium, de open-source code die de basis vormt voor Google Chrome. Dat betekent dat het een redelijk standaardbrowser is waar webpagina’s moeten werken zoals u verwacht. Brave is ook compatibel met Chrome-extensies.  

Kortom, Brave is de browser voor degenen onder u die gebruik maken van Chrome en om wat voor reden ook niet omgeschakeld zijn naar Firefox, ondanks dat Firefox meer op privacy is gericht. Het wordt geleverd met een mooi hulpmiddel voor het importeren van favorieten om het overstappen nog gemakkelijker te maken.  

Als je Brave wilt proberen, kunt u het downloaden van de site van Brave Software.

 

 

What is the new Brave Browser about?

The internet took a deep dive into Brave Private Browser, to figure out why it has become increasingly popular to users. Here’s what you need to know to decide whether Brave’s for you.

What makes Brave browser special amongst other browsers is its speed and the privacy protection it provides to users, both a result of its aggressive ad-blocking strategy. The browser was built to block ads and website trackers and provides a way for users to send contributions in the form of Basic Attention Tokens (BAT) to websites and content creators. This is optional, but a nice way to say “thank you” to those websites you like. You can also (optionally) earn BAT by checking out advertisements which aren’t on the page, but come in as a browser alert.

The company has also sworn that it does not, and will not, store any user data on its servers. “We keep user data out of our cloud Brave Vault by default,” Eich wrote in his inaugural post in 2016. “It’s better for you and us that we don’t store any of your data without your permission.”

Beyond that, the Brave browser is based on Chromium, the open-source code that forms the basis for Google Chrome. Which means it is a reasonably standard browser where web pages should work as you expect. Brave is also compatible with Chrome extensions.

So in short, Brave is the browser for those of you who use Chrome and have not been able to switch to Firefox, despite Firefox being more privacy focussed. It comes with a nice bookmark import tool to make switching even easier.

If you want to try Brave, it can be downloaded from Brave Software’s site.

 

Gerelateerde blogs:

Posted in: Blog

Leave a Comment (0) ↓